O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


Zemědělci budou protestovat  (Týden 7, rok 2024)
Čeští zemědělci se zapojí do mezinárodního protestu u hraničních přechodů 22. února 2024, k čemuž je vyzvala Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem je upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy.
Číst dál ...

Výplaty dotací se blíží  (Týden 45, rok 2023)
V úterý 7. listopadu proběhla komoditní rada pro vepřové maso. Vedle informací o klesající výrobě u nás i v celé EU přineslo velmi důležité informace k výplatám dotací. Podpory lepších životních podmínek prasat by měly být vypláceny v nezkrácené formě a u podpory ozdravování mohou chovatelé očekávat přibližně 80 % z plné částky. Pro příští rok je navrhována celková výše národních podpor na 2,5 mld. korun. Dá se tedy očekávat, že podpory budou mírně nižší než v letošním roce. Výrazněji krácen by mohl být nákazový fond, v jehož rámci jsou vypláceny dotace 8.F.d.
Číst dál ...

Poslední týden na registraci  (Týden 43, rok 2023)
Konference Svazu chovatelů prasat v hotelu Akademie Naháč se rychle blíží. Pro registraci už zbývá jen týden a počet volných míst se rychle snižuje. Vzhledem k tomu, že je kapacita sálu omezená, doporučujeme všem zájemcům o účast, kteří se dosud neregistrovali, aby tak učinili co nejdříve. Pokud bude kapacita sálu vyčerpána, bude registrace ukončena ještě před nejzazším uvedeným datem.
Číst dál ...

Na Naháči bude řeč i o dotacích  (Týden 42, rok 2023)
Konference Svazu chovatelů prasat se blíží. Konat se bude už 8. listopadu v hotelu Akademie Naháč.
Číst dál ...

Biosecurity nejsou jen náklady  (Týden 41, rok 2023)
Velká část chovatelů momentálně vnímá biosecurity jen v kontextu ochrany před AMP a snaží se naplnit minima daná požadavky KVS. Ochrana chovu je tak považována jen jako náklad, který je nutné vynaložit, aby do chovu nebyly zavlečeny zvlášť nebezpečné nemoci. To je však velmi zjednodušený a nesprávný pohled. Biologická ochrana chovu má i velmi významné pozitivní efekty. Pokud odhlédneme od chorob, jako je africký mor prasat, který automaticky znamená likvidaci, kolují v každém chovu nejrůznější patogeny. Pronikání nových zvenčí i jejich cirkulace uvnitř chovu mají nemalé ekonomické dopady - vakcinace, léčení.
Číst dál ...

Načti další zprávy