O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


Dotace jsou v centru zájmu Svazu  (Týden 37, rok 2022)
"Chovatelé prasat za sebou mají nejkritičtější období od vstupu do EU.", tímto nepříjemným konstatováním zahájil valnou hromadu Svazu chovatelů prasat jeho předseda, Ing. Josef Luka z Proagro Nymburk. Ve svém vystoupení ale dál informoval o tom, že se Svazu podařila celá řada kroků, které v této době chovatelům prasat pomáhají přežít. Konkrétně to bylo vyjednání významného podílu na mimořádném balíčku EU pro chovatele prasat, notifikaci a spuštění obnoveného dotačního titulu na repopulaci stád prasnic nebo prosazení nové podpory vakcinací, která bude spuštěna od příštího roku.
Číst dál ...

Valná hromada Svazu již za necelé dva týdny  (Týden 35, rok 2022)
Svaz chovatelů prasat zve všechny své členy na jednání Valné hromady, která se uskuteční 13. září 2022 v konferenčním centru SVÚ Jihlava. Začátek jednání je od 10:00.
Číst dál ...

Valná hromada SCHP  (Týden 33, rok 2022)
Vážení členové Svazu chovatelů prasat, rádi bychom Vás pozvali na Valnou hromadu našeho sdružení. Bude se konat 13. září 2022 v konferenční místnosti SVÚ Jihlava. Začátek jednání je v 10:00.
Číst dál ...

První chovy v ČCN  (Týden 24, rok 2022)
Již na počátku roku podepsaly Svaz chovatelů prasat a Potravinářská komora smlouvu o spolupráci na Českých cechovních normách. Jejím konečným cílem by mělo být, aby ve výrobcích z vepřového masa, označených logem ČCN, byla surovina pocházející z chovů zapojených do tohoto systému. Spotřebitelé by tak měli mít jasnou garanci původu masa.
Číst dál ...

Zemědělci se sejdou "pod ocasem"  (Týden 22, rok 2022)
Agrární komora spolu se Zemědělským svazem připravují demonstraci zemědělců. Dne 8. června od 9:30 se uskuteční jednání v sálu Lucerna, na které jsou pozváni zástupci vlády. Vzhledem ke kapacitním omezením sálu bude jednání z Lucerny přímo přenášeno na Václavské náměstí. Poté bude následovat průvod k Úřadu vlády, kde se bude konat vlastní demonstrace.
Číst dál ...

Načti další zprávy