O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


Svaz chovatelů prasat žádá MZe o pomoc  (Týden 36, rok 2021)
Situace v chovu prasat je kritická. Ceny již více než 12 měsíců nepokrývají ani zdaleka výrobní náklady a hrozí obnovení poklesu stavů prasat. Na valné hromadě Svazu, která se sešla na brněnském výstavišti v průběhu Národní výstavy hospodářských zvířat, informoval předseda Ing. Josef Luka o jednáních s MZe o možnostech pomoci.
Číst dál ...

Na výstaviště i valnou hromadu jen s bezinfekčností  (Týden 35, rok 2021)
Již o příštím víkendu bude zahájen další ročník Národní výstavy hospodářských zvířat na brněnském výstavišti. V jejím průběhu se odehraje i valná hromada Svazu chovatelů prasat. Všichni členové Svazu obdrželi spolu s pozvánkou na ni také volnou vstupenku va výstaviště. Upozorňujeme však, že je třeba tuto volnou vstupenku zaregistrovat na stránkách BVV. Teprve potom bude možno použít ji pro vstup zdarma.
Číst dál ...

Konec léta ve znamení výstav  (Týden 31, rok 2021)
Již dříve informovaly Vepřovinky o tom, že na konci srpna otevře své brány tradiční výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích. Nebude to však jediný výstavnický počin. Jen týden po jejím ukončení se totiž odehraje další ročník Národní výstavy hospodářských zvířat na výstavišti v Brně. Současně s ní se odehraje i výstava Animal Tech - přehlídka technologií pro chov hospodářských zvířat. Hlavním lákadlem ale je největší výstava zvířat u nás. K vidění bude přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců.
Číst dál ...

Svaz připravuje České cechovní normy pro prasata  (Týden 20, rok 2021)
Dovoz masa z ostatních zemí EU je jedním z hlavních důvodů, proč je chov prasat permanentně pod tlakem. Zákon o potravinách, který měl ambici stanovit podíl tuzemských výrobků na pultech maloobchodních řetězců, spadl pod stůl a je proto třeba hledat jiné nástroje, jak propagovat domácí produkci.
Číst dál ...

Webinář na stránkách Svazu  (Týden 17, rok 2021)
V tomto týdnu proběhl další webinář pořádaný Svazem chovatelů prasat. Jeho hlavním tématem byl africký mor prasat a biosecurity, jako hlavní možnost ochrany proti němu. Zástupce státní veterinární správy představil současnou situaci a informoval o opatřeních, která by byla zavedena v případě šíření moru směrem na naše území. Představitel slovenské veterinární správy potom na příkladech ukázal dopady, jaké má šíření nákazy u našich východních sousedů.
Číst dál ...

Načti další zprávy