O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


Podpora vakcinací se blíží  (Týden 3, rok 2023)
V tomto týdnu jednalo předsednictvo Svazu o celkové situaci v sektoru, podporách pro chovatele prasat a dalším vývoji AMP. Jednání se účastnili i zástupci MZe a SZIF.
Číst dál ...

Už jen týden pro registraci na konferenci  (Týden 43, rok 2022)
Tradiční konference Svazu chovatelů se blíží a sál hotelu Akademie Naháč se plní. Jedním z velkých lákadel může být i informace o podporách pro chov prasat v příštím roce, které účastníkům konference předá náměstek ministra zemědělství Ing. Petr Jílek. Dotační politika se neustále mění a její podoba je pro chovatele prasat v současné krizové době nesmírně důležitá.
Číst dál ...

Krmiva v Českých cechovních normách  (Týden 42, rok 2022)
Asi nejkontroverznějším bodem Českých cechovních norem pro prasata je povinnost odebírat krmivo od dodavatele zapojeného do systému nadstandartního řízení kvality krmiv. Drtivá většina velkých dodavatelů krmných směsí pro prasata do něho zapojena je. Co ale s podniky, které si míchají krmiva sami?
Číst dál ...

Co přinese budoucnost?  (Týden 41, rok 2022)
Podtitulem konference Svazu chovatelů prasat, která se vrací po dvouleté přestávce, bude právě tato otázka. Dnešní doba je plná otázek a na mnohé z nich je obtížné, ne-li dokonce nemožné, odpovědět. Konference Chov prasat 2023 se bude snažit odpovědět alespoň na některé z nich.
Číst dál ...

Dotace jsou v centru zájmu Svazu  (Týden 37, rok 2022)
"Chovatelé prasat za sebou mají nejkritičtější období od vstupu do EU.", tímto nepříjemným konstatováním zahájil valnou hromadu Svazu chovatelů prasat jeho předseda, Ing. Josef Luka z Proagro Nymburk. Ve svém vystoupení ale dál informoval o tom, že se Svazu podařila celá řada kroků, které v této době chovatelům prasat pomáhají přežít. Konkrétně to bylo vyjednání významného podílu na mimořádném balíčku EU pro chovatele prasat, notifikaci a spuštění obnoveného dotačního titulu na repopulaci stád prasnic nebo prosazení nové podpory vakcinací, která bude spuštěna od příštího roku.
Číst dál ...

Načti další zprávy