O Svazu

Jeho hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit jeho členů, jež se týkají chovu prasat. Zastupuje chovatele při jednáních se státními organizacemi, při tvorbě legislativy a podílí se na tvorbě celého podnikatelského prostředí.

Svaz je zároveň organizací pověřenou vedením plemenné knihy prasat. Součástí toho je metodické vedení šlechtitelského programu CzePig, selekce plemenných prasat a výpočet plemenných hodnot.

Je také garantem genového zdroje - plemene přeštické černostrakaté prase.


První chovy v ČCN  (Týden 24, rok 2022)
Již na počátku roku podepsaly Svaz chovatelů prasat a Potravinářská komora smlouvu o spolupráci na Českých cechovních normách. Jejím konečným cílem by mělo být, aby ve výrobcích z vepřového masa, označených logem ČCN, byla surovina pocházející z chovů zapojených do tohoto systému. Spotřebitelé by tak měli mít jasnou garanci původu masa.
Číst dál ...

Zemědělci se sejdou "pod ocasem"  (Týden 22, rok 2022)
Agrární komora spolu se Zemědělským svazem připravují demonstraci zemědělců. Dne 8. června od 9:30 se uskuteční jednání v sálu Lucerna, na které jsou pozváni zástupci vlády. Vzhledem ke kapacitním omezením sálu bude jednání z Lucerny přímo přenášeno na Václavské náměstí. Poté bude následovat průvod k Úřadu vlády, kde se bude konat vlastní demonstrace.
Číst dál ...

Pomoc chovatelům prasat je nutná  (Týden 20, rok 2022)
Česká republika bude kofinancovat mimořádnou pomoc sektorům postiženým krizí v maximální možné míře. Celkem by tedy mělo být rozděleno 810 mil. korun. Ihned po tomto oznámení se objevili informace o významném zvětšení počtu odvětví, do nichž by měla být tato pomoc směřována. Předsednictvo Svazu chovatelů prasat se na posledním jednání touto situací zabývalo. Vzhledem k tomu, jaká situce v chovu prasat panuje již téměř dva roky, se obrátilo na ministra zemědělství i členy zemědělského výboru poslanecké sněmovny se žádostí, aby při dělení mimořádné pomoci byla brána v úvahu především ekonomická situace jednotlivých sektorů.
Číst dál ...

Hledání cesty z krize  (Týden 15, rok 2022)
V tomto týdnu se sešla komoditní rada pro vepřové maso a za účasti hostů z MZe a ÚZEI opět hledala možnosti, jak zlepšit situaci chovatelů prasat. I přes růst cen zůstávají totiž chovatelé, vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, stále ve ztrátě. Komoditní rada proto vyzvala MZe, aby se pokusilo v co nejdřívějším termínu vyplatit zálohy na dotační program 8.F.d. a zároveň zajistilo kofinancování mimořádného záchranného balíčku v nejvyšší možné míře.
Číst dál ...

Navzdory růstu cen zůstává situace kritická  (Týden 10, rok 2022)
V úterý jednalo předsednictvo Svazu o současné situaci v chovu prasat. I přes rychlý růst ceny je situace stále kritická. Vzhledem k tomu, že ceny startovaly z historických minim, nedosahují stále ani zdaleka úrovně nákladů. Situace je o to závažnější, že vstupy rostou raketovým tempem a vzhledem k mezinárodní situaci se nedá předpokládat uklidnění situace. Předsednictvo Svazu proto dál hledá možnosti podpory celého sektoru.
Číst dál ...

Načti další zprávy