CzePig

Šlechtění

šlechtitelský a hybridizační program, který si tvoří sami chovatelé sdružení v plemenné knize. Nabízí tradiční a osvědčené hybridní kombinace, přímo ušité na míru našemu trhu.

Základem jsou čistokrevné chovy zařazené do kontroly užitkovosti, v nichž je pečlivě sledována užitkovost zvířat, ale i jejich odolnost a jejich chování. Výsledkem pečlivého výběru jsou tak zvířata, která přinesou profit do Vaší stáje.

Plemenná kniha on-line

Nástroj, který nabízí chovatelům čistokrevných zvířat přímý přístup do plemenné knihy a umožňuje získávat z ní aktuální informace o zvířatech a výsledcích výpočtu plemenné hodnoty. Významně se tak zrychluje proces selekce, který je základem šlechtění a genetického pokroku.

Oprávněné osoby mohou zároveň prostřednictvím plemenné knihy on-line zasílat informace ke zpracování.
Vstoupit do PK on-line


Šlechtitelský program

Chovatelé si sami vytváří šlechtitelský program. Výsledkem jejich rozhodnutí jsou pravidla chovu, která jsou obsažena ve šlechtitelském programu. Svaz chovatelů prasat je uznaným chovatelským sdružením, takže tento soubor zásad předkládá ke schválení ministerstvu zemědělství.
Detaily šlechtitelského programu


Ke stažení

Nástroje nutné k provádění šlechtitelského programu. Software pro unifikovanou testaci vlastní užitkovosti.
Ke stažení