Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Španělská produkce stále roste  (Týden 2)
Španělsko je prakticky jedinou zemí EU, která v minulých letech výrazně navýšila stavy prasnic i produkci vepřového masa. V porovnání s předchozím rokem se produkce zvýšila o 6%. Vzhledem k tomu, že produkce celé EU se zvýšila o 410 tis. tun a jen samotné Španělsko vyprodukovalo o 190 tis. tun více, jde na jeho vrub téměř polovina z celého zvýšení.
Číst dál ...

Spotřeba vepřového mírně klesá  (Týden 50)
Knedlo vepřo zélo nebo vepřový řízek jsou pro nás národními jídly. To se odráží i na spotřebě vepřového masa. Podle informací Českého statistického úřadu tvoří v našem jídelníčku stále přibližně polovinu objemu. Vývoj však přináší v konzumaci masa poměrně velké změny.
Číst dál ...

Načti další zprávy