Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Reprodukce dál roste  (Týden 10)
Užitkovost stád prasat se dál zvyšuje. Vypovídají o tom údaje Českého statistického úřadu. V průběhu loňského roku se jeden z velmi důležitých ukazatelů, počet narozených a odstavených selat, posunul až na úroveň, kde může směle konkurovat chovatelům západní Evropy.
Číst dál ...

Podle statistiků se počet prasat zvýšil  (Týden 6)
Český statistický úřad zveřejnil informace o výsledcích chovu prasat v roce 2017. Možná překvapivě je uváděno, že ve srovnání s rokem 2016? se počet prasat i prasnic mírně zvýšil. Počet prasnic stoupl o 3,6% a velmi podobně rostl počet všech registrovaných prasat (+3,5%). Stavy tak dosahují 94 tis. prasnic a 1,53 mil. prasat celkem. Projevují se tak dva roky, kdy se chov prasat konečně vymanil z ekonomických ztrát.
Číst dál ...

Načti další zprávy