Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

V Německu je očekáván úbytek prasnic  (Týden 46)
Nařízení, která vstupují u našich sousedů v platnost výrazně zkomplikují život producentům selat. Zákaz kastrace bez anestezie, platný od počátku příštího roku, povinné změny rozměrů individuálních boxů pro prasnice a rozhodnutí o zkrácení období, po které v nich mohou být prasnice umístěny. To vše jsou věci, které budou komplikovat producentům selat život.
Číst dál ...

Česko se chová jako rozvojová země  (Týden 46)
Export surovin a málo zpracovaných výrobků a dovoz zboží s vysokou přidanou hodnotou. To je jeden z charakteristických rysů málo rozvinutých ekonomik. Ačkoli do této kategorie Česko určitě nepatří, v sektoru zemědělství se chová přesně tak. Za tři čtvrtletí letošního roku se schodek zahraničního obchodu propadl o více než čtvrtinu. Podle odhadů tak bude letošní rok z tohoto pohledu nejhorší v historii a záporná bilance dosáhne na konci roku přibližně 35 mld. Kč.
Číst dál ...

Načti další zprávy