Statistika chovu prasat

Stavy prasat

V České republice jsou stavy prasat evidovány hned dvěma způsoby. Český statistický úřad provádí třikrát ročně sčítání zvířat a zároveň s tím zjišťuje i některé produkční údaje.


Druhý způsob je průběžný. Data z centrální evidence jsou sbírána v databázi Integrovaný registr zvířat. Každý měsíc jsou v ní shromažďovány informace o počtech prasnic a počtech prasat celkem.

Zahraniční obchod

Vepřové maso je komoditou se zřejmě nejhorší bilancí. Již od vstupu do EU dovoz vepřového masa neustále stoupá zatímco jeho domácí produkce se snižuje. Spotřeba však zůstává na přibližně stejné úrovni. To je v rámci EU poměrně unikátní. Ve většině evropských zemí spotřeba neustále mírně klesá.

Snižování výroby a růst dovozů dosáhl už takového rozměru, že soběstačnost ČR je na úrovni přibližně 50%.
Více informací

Stavy prasnic klesají všude  (Týden 10)
Neutěšená ekonomická situace panuje v chovech prasat po celé Evropské unii. Extrémně nízké ceny a špatný odbyt jsou typickým znakem posledních osmnácti měsíců. Důvody jsou poměrně jasné: vysoká produkce jatečných prasat spolu s problémy při exportu mimo EU. U nás si tento vývoj začal znovu vybírat svoji daň a pokles stavů prasnic se, po několika letech, znovu rozbíhá. Podobná je ale situace prakticky v celé EU.
Číst dál ...

Nejnovější čísla ČSÚ mluví o dalším poklesu  (Týden 8)
Český statistický úřad zveřejnil nejnovější informace o vývoji chovu prasat. Podle nich bylo na konci roku v České republice o 1,5% prasat méně, než na konci roku minulého. Statistika je navíc lepšována prasaty ve výkrmu, kterých je víc, než bylo loni. Naopak výraznější pokles je patrný v kategoriích selat a předvýkrmu. V případě prasnic je pokles dokonce pětiprocentní.
Číst dál ...

Načti další zprávy