Chov prasat 2018

Program

900-1000 Registrace účastníků
1000-1010 Zahájení konference
1010-1130 Efektivita v chovu prasat. M.Sc. Mandes Verhaag, Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, Německo
1130-1215 Organizace práce, management lidských zdrojů a jejich motivace jako důležitý prvek efektivity. Ing. Pavel Kerber, Animo Žatec, a.s.
1215-1315
Oběd
1315-1345 Biosecurity a africký mor prasat, MVDr. Marek Žižlavský, SEVARON spol. s r.o.
1345-1415 Edémová choroba, průjmy selat po odstavu a problematika ZnO. MVDr. Jiří Malášek
1415-1430 Chovatelská distribuce veterinárních léčivých přípravků. MVDr. Pavlína Dorčáková, ČMSCH, a.s.
1430-1500 Dotace na welfare – nový dotační titul, Ing. Jan Stibal, SCHP
Zakončení konference

Registrační formulář ...

Program a přihláška k tisku...

Organizační pokyny

1.Účastnický poplatek činí: 200 Kč za osobu u člena svazu.
600 Kč za osobu u nečlena svazu
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky,
číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308,
variabilní symbol: 1108, nejpozději do 2.11.2016.

2. Registrace je z technických důvodů nutná! Počet účastníků je omezen.

3. Registraci provádějte elektronicky na stránkách svazu (www.schpcm.cz) nejpozději do 3.11.2017. Přihlášku je možno zaslat rovněž poštou na adresu: Svaz chovatelů prasat,z.s.; Bavorská 856/14; 155 00 Praha 5. nebo elektronicky na adresu: blazkova@schpcm.cz.

4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

6. Případné dotazy na tel: 607 667 331
e-mail: stibal@schpcm.cz nebo tel: 224 453 220


Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)

Organizační spolupráce: Magdalena Blažková; Ing. Pavla Šťastná