Cena se znovu ustálila

Po posunu na 1,40 €/kg JUT za tepla se cena jatečných prasat v Německu stabilizovala a i pro příští týden zůstává nezměněna. Důvodem změny je objem porážek. Zatímco v prvních šesti týdnech byla nabídka jatečných prasat výrazně nižší, poslední dva týdny jsou srovnatelné s počátkem roku 2018. Napříč Evropou není možné určit jednoznačný trend - velká část zemí se připojila k Německu a cenu nemění (Holandsko, Belgie), část jich dokonce cenu snižuje (Itálie, Francie). Naopak ve Španělsku a Polsku cena stoupá.

Na našem trhu se cena, tak jako v minulém týdnu, mírně zvýšila. Ve srovnání s cenou, která platila poslední téměř půlrok je však posun jen kosmetický (za dva týdny +40 haléřů). Porážky jatečných prasat se v průběhu prvních 8 týdnů snížily (meziročně o 6%). Jde o důsledek neutěšené situace na evropském trhu, který vede ke zvýšenému tlaku dovozů. Zároveň špatná ekonomická situace znovu způsobuje snižování domácí produkce.

V příštím týdnu bude většina jatek vyplácet stejnou cenu, jako v týdnu právě uplynulém. Výjimkou jsou Jatka Český Brod, která zvýší výkuponí cenu o korunu na 36 Kč/kg. Kostelecké uzeniny zůstávají na 37 Kč a většina ostatních jatek se pohybuje v rozpětí 34 - 35 Kč/kg.

-JS-