Polsko pod tlakem změní dohled nad porážkami

Polský ministr Jan Krzysztof Ardanowski na základě posledních kauz s polským masem oznámil změny, které proběhnou v kontrole poráženého masa. Zatímco dosud mohli kontroly na porážkách provádět soukromí veterináři, v budoucnu se počítá s tím, že by dohled měl přejít na stát. Zároveň by na jatkách měly být nainstalovány kamery, které by 24 hodin denně kontrolovaly dění na porážkách.

Předejít by se tak mělo tomu, co bylo jedním z hlavních důvodů současných problémů - porážkám v noci, kdy na jatkách není přítomen veterinární lékař. Ve světle toho, v jakém rozsahu selhával polský systém dohledu nad porážkami, je jen obtížně pochopitelný přístup Evropské komise, která Česko kritizuje za to, systém kontrol je příliš přísný. "Náš systém je zaměřený výhradně na to, aby ochránil spotřebitele. A v případě mimořádné události jsme, jako v tomto případě, připraveni ještě ho posílit zavedením mimořádných veterinárních opatření. Prioritou je, aby měli naši spotřebitelé k dispozici bezpečné a kvalitní potraviny," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Skandál s polským masem se rozšířil již na 14 zemí EU. Jeho rozsah by tedy snad mohl změnit postoj Evropské komise.

Zdroj: MZe