Je třeba zvolit režim zelené nafty

Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon, který významně mění vratku spotřební daně z paliv použitých v zemědělství (takzvané zelené nafty). Nejvýznamnější změnou zákona je způsob prokazování spotřeby pohonných hmot pro stanovený účel. Nově lze prokázat spotřebu minerálních olejů dvěma způsoby:
- evidencí o skutečné spotřebě, nebo
- evidencí LPIS nebo evidence IZR.
Novinkou je druhý z uvedených způsobů. V tomto případě nemusí žadatel vést evidenci spotřebovaných pohonných hmot. Výše spotřeby se určí dle ročního normativu minimální spotřeby minerálních olejů, které by měla uvádět vyhláška. Ta však bohužel zatím nebyla vydána.

Důležité je, že volbu, jakým způsobem bude žadatel o vratku po celý rok postupovat, je podáním prvního daňového přiznání za daný rok, ve kterém si žadatel uplatňuje vratku. V průběhu roku již není možné způsob prokazování měnit.

Odlišné jsou i termíny podání přiznání se žádostí o vratku. Pokud bude chovatel uplatňovat vratku stejným systémem jako doposud, podávají se daňová přiznání čtvrtletně. Pokud zvolí zjednodušený režim podle stavů v IZR a LPIS, podává daňové přiznání pouze jedenkrát ročně - na konci zdaňovacího období.

Detailní informace o zelené naftě v roce 2019 najdete na portálu celní správy: https://www.celnispr...

Zdroj: Celní správa