Jednotnou žádost je už možno podávat

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) již přijímá Jednotnou žádost 2019. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun.

Nejčastější a zároveň i nejjednodušší způsob podání žádosti je elektronickou cestou přes Portál farmáře, a to buď z pohodlí svého domova, nebo na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Potřebné informace najdou žadatelé v příručce, která je k dispozici na webových stránkách http://www.szif.cz/c.... Na stránkách SZIF najdete také formulář jednotné žádosti.

Zdroj: SZIF