Farmáři jdou rovnou na izolaci

Dalším tématem, které je často skloňováno a kterému byla na kongresu EPP věnována velká pozornost, je antibiotická rezistence. Na jedné straně je třeba říci, že mnohdy jsou antibiotika v moderních chovech nadužívána a že racionalizace jejich užití je velmi potřebná doknce i pro samotné chovatele. Snaha o snižování rezistence různých patogenů by měla v první řadě být důležitá pro samotné chovatele. Ti přicházejí se svými prasaty do kontaktu nejvíce a případné odolné nemoci by tak v první řadě měly ohrožovat je.

Extrémní aplikaci tohoto předpokladu uvedly do života holandské nemocnice. Pokud při přijetí kdokoli uvede, že je chovatel prasat, putuje rovnou na izolaci bez ohledu na to, s jakou diagnózou do nemocnice jde. Takový přístup je sice extrémní a neopodstatněný, protože se ukazuje, že kmeny odolných bakterií, které se vyskytují v nemocnicích jsou z většiny naprosto odlišného genetického založení než ty, které kolují mezi zvířaty, ale dobře dokumentuje přístup velké části společnosti.

Zdroj: EPP