Češi řeší dvojí kvalitu potravin sami

Ačkoli evropské řešení dvojí kvality potravin neprošlo, mluví zpráva Evropské komise o tom, že je na trhu v EU řada produktů stejné značky s odlišným složením a stejnou nebo podobnou přední stranou balení. Studie, kterou si nechala vypracovat EK, vyplývá, že 31 procent testovaných produktů prezentovaných spotřebiteli jako stejné nebo podobné, měly v různých členských státech odlišné složení. Analýza se týkala téměř 1400 potravinářských výrobků z 19 zemí EU.

Po tom, co v průběhu jara diskutované celoevropské řešení nebylo schváleno, rozhodlo se Ministerstvo zemědělství zapracovat zákaz dvojí kvality potravin do naší vlastní legislativy. Přímo v zákoně proto bude uvedeno, že „na trh je zakázáno uvádět potraviny, označené totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě EU, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti“.

„Tímto návrhem zakazujeme dvojí kvalitu potravin. Mým cílem je zajistit spotřebitelům férové zacházení. Zaručit jim, že budou mít možnost koupit si v České republice stejně kvalitní výrobky jako jinde v Unii,“ uvedl ministr Toman.

Zdroj: MZe