Nový manuál pro dotace na ozdravování

Již dříve bylo avizováno, že v souvislosti s kontrolou NKÚ, která se zabývala národními dotačními tituly, dojde k určitým změnám. Podle závěrů nejvyššího kontrolního úřadu je třeba zlepšit kontrolovatelnost výplaty dotací.

Ministerstvo proto připravilo manuál, podle kterého by chovatelé od příštího dotačního roku měli postupovat, aby byly výhrady odstraněny. Jeho přípravy se účastnil i Svaz chovatelů prasat a v konečné podobě lze říci, že k některým menším změnám dochází, ale celkový smysl dotačního titulu i způsob výplat zůstává zachován.

Chovatelé budou muset v individuálním ozdravném plánu lépe a detailněji popsat veškeré úkony, které s ozdravováním souvisí a i na fakturách bude nutné lépe specifikovat činnosti, které jsou fakturovány - rozsah prací, počty opravených míst a podobně.

Celý manuál najdete na http://eagri.cz/publ....

Zdroj: MZe