Posekána je víc než polovina ploch

Žně v Česku úspěšně pokračují a plochy všech sklízených plodin postupně rostou. Vzhledem k extrémně brzké loňské sklizni je v meziročním porovnání letošní postup prací stále opožděn. Odpovídá však běžnému stavu v jiných letech. Tím je mírně zkresleno i srovnání výnosů, protože postupem času se obvykle výnosy mírně zvyšují. Celkový výnos obilovin je hladině 5,59 t/ha, což přesahuje loňský i předloňský výnos o 0,28 t/ha resp. 0,21 t/ha.

Nejdále pokročily žně v Ústeckém kraji, kde je sklizeno 85,73 % ploch a v Jihomoravském kraji (85,38 %). Přibližně 80% je sklizeno v kraji Zlínském a Olomouckém. V ostatních regionech ČR jsou žně většinou za svou polovinou.

Pokud se týče jednotlivých plodin, sklizeň ozimého ječmene je již prakticky dokončena. Vyšší výnos i větší osevní plocha znamenají, že ho bylo sklizeno 620 tis. tun (+18%). U ozimé pšenice zbývá sklidit přibližně 1/3 ploch a dosud se zdá, že výnos bude mírně vyšší, než v loňském roce. Základních surovin pro výrobu krmných směsí by tedy měl být dostatek a tomu by měl odpovídat vývoj cen.

Zdroj: MZe