Změny v drobném prodeji

Od prvního srpna začíná platit novela vyhlášky o evidenci zvířat, která zaplňuje mezeru vzniklou při změně zákona o šlechtění. Ten uložil povinnost registrovat každého, kdo chová byť i jen jedno prase. Vyhláška zavádí takzvané dočasné hospodářství. To se týká prodejů prasat, které budou do sedmi dní poražena.

V tomto okamžiku bohužel vyhláška přináší další administrativu. Prodej na dočasné hospodářství bude v běžném hlášení o stavech prasat uveden pod kódem 75. Každý prodej však musí být uveden samostatně a v příloze hlášení k němu potom musí být uvedeny další detaily (číslo občanského průkazu, jméno, adresa trvalého bydliště). Přílohu je možné posílat jak v papírové podobě, tak ve formě datové věty. Programátoři stájových software tak pravděpodobně připraví pro chovatele nástroje pro jejich generování přímo z jejich programů.

Pro ty, kteří vedou obrat stáda na portálu farmáře, bude v nejbližší době k dispozici nástroj, který by měl na základě vyplněného čísla OP načíst všechny ostatní požadované údaje.

Kompletní manuál pro vedení, včetně aktuálních změn naleznete na https://www.cmsch.cz.... Vlastní tiskopis pro hlášení detailů na https://www.cmsch.cz....

Momentálně používaný kód 73 by již neměl být od 1.8.2019 používán. V hlášeních za srpen a září ještě bude tolerován, ale později již bude odmítán jako chyba.

Zdroj: MZe, ČMSCH