Produkce prasat v EU klesá

Poslední statistická data z května letošního roku ukazují, že produkce prasat v EU ve srovnání s předchozím rokem klesá. Za pět měsíců roku bylo poraženo 21 milionů prasat a vyprodukováno více než 1,9 mil. tun vepřového masa. Jak z pohledu počtu zvířat, tak podle objemu produkce to znamená pokles o 4%. Mezi jednotlivými zeměmi je přitom poměrně velký rozdíl. Na čele žebříčku poklesu produkce je Polsko, kde bylo poraženo o 10% prasat méně. Mezi významnými zeměmi, které snížily porážky je i Německo (-1%). Naopak mírný růst vykázalo Španělsko a Francie (v obou případech necelé 1%).

V kombinaci s exportem, který byl v prvním pololetí o 14% vyšší to představuje výraznou úlevu pro celý trh s vepřovým masem. Porážkové váhy, které dlouhodobě rostly zůstávají beze změn, což signalizuje plynulý odbyt jatečných prasat.

Zdroj: PigWorld