Měření hřbetního tuku může mnohé napovědět

Velká část chovů prasnic dnes běžně využívá měření hřbetního tuku v průběhu reprodukčního cyklu k tomu, aby byly prasnice udržovány v optimální kondici. Je dobře známo, že prasnice, které mají při odstavu příliš vysoký, nebo příliš nízký hřbetní špek mají mnohonásobně vyšší pravděpodobnost reprodukčních problémů v příštím cyklu a často dochází k tomu, že se rodí příliš malá selat.

Vedle toho může ale výška hřbetního tuku pomáhat i v dalších oblastech. Především u prasniček, kde se kondice často hodnotí obtížněji, je úroveň hřbetního tuku v poslední fázi březosti důležitým ukazatelem. Různé studie ukazují, že prasničky s úrovní špeku mezi 16 a 26 milimetry (samozřejmě v závislosti na plemeni) bývají ze stáda vyřazovány později. Může to souviset mimo jiné i s vývojem a přípravou mléčné žlázy. To se samozřejmě dál promítá do množstvím vyprodukovaného mléka a růstu selat. I u prasnic na pozdějších vrzích je příprava na porod podstatná. V případě prasniček, u nichž není dokončen tělesný růst a mléčná žláza se připravuje pro reprodukční cyklus, se jedná o velmi důležitý moment.

Zdroj: Pig333.com