Sklizeň v Evropě je dobrá

Letošní sklizeň je napříč celou Evropskou unií velmi rozdílná. Země na západě a severu byly postiženy vlnami vedra a podprůměrnými srážkami. Tomu odpovídá i produkce obilovin, která je poměrně hluboko pod průměrem. Na druhé straně ale země středomořského regionu hlásí nadprůměrné výsledky sklizně. Ve výsledku tedy odhady hovoří o tom, že v souhrnu bude sklizeň o 2% nižší, než ta loňská. Není však důvod k obavám, protože ta byla výrazně nadprůměrná. I při mírném snížení objemu sklizených plodin zůstává sklizeň nad průměrem posledních pěti let.

U nás se žně blíží ke svému konci. Nesklizena zůstávají již jen 2% ploch. Sklizeň základních obilovin bude vyšší, než byla v loňském roce. Již dnes je sklizeno 4700 tis. tun pšenice a 636 tis. tun ozimého ječmene. Na konci loňské sklizně hovořilo zpravodajství MZe o 4321 tunách pšenice a 521 tis. tun ječmene. Navýšení tedy činí 8 resp. 22%.

Zdroj: AllAboutFeed, MZe