Podnákladové ceny stále trápí obchod s potravinami

Experti uvádějí, že prodej za podnákladové či podnákupní ceny se týká zhruba pěti procent veškerého sortimentu. „Jedná se zpravidla o základní komodity jako máslo, mléko, cukr či mouka. Velké řetězce dotovanou cenou nalákají zákazníka na tento konkrétní produkt, přitom ale výrazněji zdraží ostatní sortiment, který jim vzniklou ztrátu kompenzuje,“ uvedl předseda maloobchodního družstva CBA Roman Mazák. Celý nákup tak nejenže není levnější, ale navíc spotřebitelům škodí i jinak. Vinou nereálně nízkých cen nejen ztrácí přehled o reálné hodnotě zboží, ale také se kloní k potravinám nižší kvality.

Už koncem loňského roku proto Ministerstvo zemědělství avizovalo záměr zrušení či výrazného omezení podnákladových cen. Šéf resortu Miroslav Toman to zdůvodňoval mimo jiné tím, že se při prodeji za podnákupní cenu neodvádí daň z přidané hodnoty a spotřebitelé jsou pak více zatížení daní v jiných oblastech.

Snaha řešit podnákladové ceny není v Evropě nic nového. Obchodní zákoník zakazuje nepřiměřeně nízké ceny potravin ve Francii či Belgii a určitá opatření, která problém řeší má i Španělsko a Portugalsko.

Zdroj: Agris.cz