Hypotetický scénář

Jednou ze změn v zažitém způsobu podávání žádostí o národní dotace je hypotetický scénář. Ten byl sice pro velké podniky povinný i dříve. Na základě kontroly národních dotací ze strany NKÚ v loňském roce však musí být nyní lépe zdokumentován. Jeho jádrem sice zústává konstatování, zda by žadatel bez dotace činnosti, které jsou podporovány, prováděl či ne. Je však třeba toto tvrzení doložit ekonomickou analýzou.

Hypotetický scenář by tak měl obsahovat kalkulaci nákladů na konkrétní opatření a zároveň jeho ekonomický přínos. Pokud uvedeme příklad u dotačního titulu 20.C.e. (šetrná kastrace selat), pak je třeba uvést vícenáklady, které jsou s užitím anestetik a analgetik spojené (pracovní i materiálové). Pokud dochází k nějakému pozitivnímu efektu, pak je ho také potřeba uvést - např snížení množství komplikací po kastraci. Výsledkem takové kalkulace by měla být informace, zda je opatření ekonomicky výhodné. Pokud ne, pak chovatel může žádat o dotaci.

Svaz chovatelů prasat