I na podzim cena drží

Zdá se, že chovatelé mohou i dál zapomenout na tradiční běh ceny. Ten byl porušen nejdříve v loňském roce, kdy cena zůstala bez ohledu na roční období stále na stejné úrovni - hluboko pod náklady. Teď se zdá, že se neobvyklý průběh prodlužuje, tentokrát však ve prospěch chovatelů. Popáté v řadě zůstává vyhlášená cena jatečných prasat v Německu beze změny. Trh je stále ve velmi dobré rovnováze. Prasata jsou sice odbývána bez problémů a plynule, ale v žádném případě jich není nedostatek. Proto se očekává i v nejbližší době obchodování bez výraznějších změn. Tradiční podzimní snižování cen tak zatím nenastane.

Také ve zbytku Evropy zůstává nabídka a poptávka v rovnováze a tomu odpovídá vývoj cen. Pokud vůbec k nějakým změnám dochází, jsou jen kosmetické. Začátek podzimu se tak nese ve znamení klidného obchodování s poměrně vysokými cenami.

Také na našem trhu panuje klid. Jatečná prasata se v minulém týdnu prodávala za více než 45,50 Kč/kg a pro týden nadcházející se žádný posun neočekává.

-JS-