Komoditní rada jednala o stavu sektoru

V polovině minulého týdne se sešla komoditní rada pro vepřové maso. Největší část jednání se týkala stavu celého sektoru a dotačních podpor, které do něho putují. Jedním z bodů, kterým byla věnována velká pozornost, byly dotace na ozdravování. Jejich rozpočet, schválený Evropskou komisí v době notifikace celého programu, neumožňuje plnou výplatu v obou zbývajících letech. Ačkoli je momentální cena poměrně dobrá, prodávali chovatelé prasata polovinu dotačního roku (z pohledu dotaci na ozdravování) hluboko pod náklady. Proto komoditní rada doporučila, aby Svaz žádal o maximální plnění v letošním roce bez ohledu na nutné krácení v roce 2020.

Přesun veškerých národních dotaci pod SZIF s sebou nese některé nutné změny. Dalším projednávaným bodem proto byl návrh Zásad pro dotace pro rok 2020. Všechny principy dotačních programů zůstanou zachovány a změní se především způsob administrace a podávaní žádostí.

-JS-