První problémy se zelenou naftou

Ihned po spuštění vratky daně z minerálních olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu v ŽV (tzv. zelená nafta) se začaly objevovat první problémy. Jedním z nich je i požadavek některých celních úředníků na poskytnutí rozpisu činností za vykázanou naftu při zaslání žádosti o vratku (za období 1/2016 - 3/2017). Upozorňujeme chovatele, že tento požadavek je strany CÚ neoprávněný, neboť žádná taková povinnost pro zemědělce ze zákona ani prováděcí vyhlášky neplyne. Dotyčný celní úředník o něj může požádat maximálně během daňové kontroly. Pokud ale není součástí daňových dokladů, které vedete v rámci daňové evidence, teoreticky jej poskytnout nemusíte vůbec.

Vratka spotřební daně se ale samozřejmě vztahuje k určitým činnostem s danými stroji a je vhodné deklarovat, které z těchto činností vykonáváte. Proto byl vypracován seznam činností v živočišné výrobě s uvedením, zda je lze pro danou činnost vratku nárokovat či nikoliv (seznam byl zveřejněn v minulém vydání).

Na základě komunikace s vrcholnými úředníky Ministerstva zemědělství doporučujeme chovatelům v rámci zachování dobrých vztahů s "vašimi" celníky, poskytnout CÚ soupis činností, které jste vykonávali na vaší farmě, a které zakládají nárok na vratku spotřební daně z živočišné výroby. Vstřícně můžete uvést, na kterém katastru resp. středisku dané činnosti probíhaly. Není ale třeba uvádět místo a čas spotřeby tak, jak je to povinností při vratce z rostlinné výroby. Kompletní informace k problematice zelené nafty najdete na stránkách Celní správy https://www.celnispr....
Zdroj: SCHMS