Povinné sledování informací o porážkách pomáhá trhu

Spojené státy jsou často dávány za vzor otevřenosti trhu. Mnozí si pod tím představují, absenci jakýchkoli pravidel. Pravda je však často překvapivá. Tržně orientovaný přístup znamená, že všichni účastníci obchodu mají dostatek informací pro korektní rozhodování. USDA (Federální ministerstvo zemědělství USA) zpracovává celou řadu velmi rychlých a přesných informací o obchodování s jednotlivými komoditami, které chovatelé berou jako nezbytnou pomůcku při prodeji svých produktů.

USDA tak u prasat sbírá denní ceny jatečných prasat, objemy obchodů a přehled o zatřídění s tím, že data musí být zaslána nejpozději do 7 hodin ráno den následující po porážce. Ještě ten den dopoledne je ministerstvo zpracuje a vydá jako veřejnou informaci. Již dnes jsou tedy k dispozici informace včerejších o prodejích prasat v celých Spojených státech.

Pro srovnání Evropa, sleduje porážky v týdenním intervalu. Zaslání informací a jejich zpracování způsobuje, že informace o cenách jsou dostupné až dva týdny po porážce. Přesnost a spolehlivost dat o cenách je navíc velmi diskutabilní. Objem obchodů a zatřídění prasat se v EU zveřejňuje ještě s mnohem větším zpožděním. Transparentní a rychlé informace přitom mohou být významnou pomocí chovatelům.

-JS-