Blíží se konec podávání jednotné žádosti

Již jen několik dní (do 15. května) je možno podávat jednotnou žádost o dotace, jejíž součástí je i žádosti o dotaci na dobré životní podmínky prasat.

Z pohledů chovatelů prasat od loňska došlo prakticky k jediné významnější změně: ruší se podmínka aktivního zemědělce. Nebude tak nutno řešit provozování vyloučených činností. Bližší informace o všech změnách jsou uvedeny v Příručce pro žadatele 2018, která je k dispozici na webových stránkách https://www.szif.cz/....

Formulář jednotné žádosti lze podat elektronickou cestou, osobně nebo poštou. Doporučujeme žadatelům elektronické podání přes Portál farmáře, což je nejjednodušší způsob.

Zdroj: SZIF