Evropa proti antibiotikům

Podle posledních odhadů je 73% z celkového objemu použitých antibiotik užito v zemědělství. To je zřejmě hlavní důvod, proč je chov hospodářských zvířat často obviňován, že způsobuje zvyšování rezistencí některých mikroorganismů.

V rámci boje proti antibiotikům schválil v tomto týdnu Evropský parlament nové nařízení, které by mělo snižovat jejich užití. Od roku 2022 bude podle něho zakázáno hromadné preventivní podávání antibiotik. Preventivní léčba bude možná jen u jednotlivých konkrétních zvířat, u kterých veterinář určí vysoké nebezpečí nákazy. Léčení celé skupiny zvířat při onemocnění jen některého z nich navíc bude možné jen v případě, že nebude k léčbě antibiotiky existovat žádná alternativa.

Poslanci evropského parlamentu doporučili, aby dovážené maso, resp. zvířata z nichž pochází, byli chováni v souladu s pravidly EU. Nemělo by tak být dováženo žádné maso od zvířat, kde byla k podpoře růstu použita antibiotika. Nařízení musí být ještě schváleno Radou EU.

Zdroj: Evropský parlament