Úspěšnost v sedmém kole PRV bude zřejmě malá

Státní zemědělský a intervenční fond zveřejnil na svých webových stránkách informace o příjmu žádostí ze sedmého kola PRV. Chovatele prasat bude jako tradičně zajímat především opatření na modernizaci chovů prasat (4.1.1), který je ze všech vyhlášených programů největší. V jeho rámci požádali zemědělci celkem o 5,5 mld. Kč. To je výrazně víc, než kolik je pro program určeno. V rámci tohoto kola bylo pro modernizaci počítáno přibližně s 2 miliardami korun.

Celý objem je tak, jako obvykle, rozdělen do jednotlivých obálek podle velikosti projektu a druhu hospodářských zvířat. Pro chovatele prasat to znamená, že u projektů do 5 mil. Kč, kterých bylo podáno 44, budou zřejmě uspokojeni všichni žadatelé. Výrazně horší je situace u projektů nad 5 mil. Kč. Tam se sešel ze strany chovatelů prasat požadavek na 525 mil. Kč (34 žádostí). Vzhledem k alokovanému objemu prostředků bude úspěšnost okolo 30%, stejně jako u drůbeže a skotu.

Jedinou šancí, jak zlepšit úspěšnost projektů, je zvýšení objemu finančních prostředků na jednotlivá opatření. Souhrnné informace o přijatých žádostech najdete na stránkách SZIF https://www.szif.cz/... .

Zdroj: SZIF