Obezřetnost je stále nutná


Africký mor prasat se zdá být nezastavitelný. V Číně se rozšířil už prakticky ve všech provinciích s významnějším chovem prasat a zdá se pravděpodobné, že pronikne i do sousedních zemí. V Belgii není šíření nijak rychlé, přesto se ale nedaří ho úplně zastavit.

Velkým nebezpečím je šíření prostřednictvím potravin - především z chovů, které jsou pozitivní a přitom o tom zatím neví. Chovatelé mají zafixováno, že v případě afrického moru prasat dochází k rychlým hromadným úhynům a na kadáverech jsou patrné krváceniny. Z dosavadních zkušeností z postižených zemí však vyplývá, že první případy AMP v chovu se většinou projeví jednotlivými náhlými úhyny prasat, často bez typických příznaků AMP, nebo jsou popisovány aborty březích prasnic. Teprve při dalším promoření chovu dochází k hromadným úhynům prasat za příznaků horečky, ztíženého dýchání, apatie, anorexie, zvracení, krvavých průjmů a tvorby krvácenin.

Pro úspěšné zabránění dalšímu šíření viru je nutné zjistit, v případě proniknutí AMP do chovu, již první pozitivní případy, ještě v době, než se nakazí větší počet zvířat. Proto žádá Státní veterinární správa chovatele prasat o spolupráci. V případě náhlého úhynu prasete ve věkové kategorii od odstavu do konce výkrmu bez zjištěné příčiny by chovatel měl zaslat vzorek k vyšetření na AMP do některého ze státních veterinárních ústavů. Na objednávku laboratorního vyšetření by měl být použit kód EpB600.

Stejná žádost platí u prasnic v případě zmetání nebo porodu málo životaschopných selat. V tomto případě by již dnes měly být vzorky zasílány na vyšetření kvůli klasickému moru prasat. Na objednávku k tomuto vyšetření stačí doplnit kód EpB601.

V obou případech jde o vyšetření v rámci kontroly zdraví zvířat a jsou hrazena státem.

Zdroj: SVS