Výsledky sedmého kola PRV

Státní zemědělský a intervenční fond zveřejnil první informace o výsledcích 7. kola PRV. V operaci 4.1.1. (modernizace zemědělských podniků) byla u projektů pro chov prasat do 5 milionů korun (záměr d) stoprocentní úspěšnost. Všech 44 podaných žádostí bylo doporučeno k realizaci.

Mnohem horší výsledky jsou v záměrech i), tedy u projektů nad 5 mil. Kč. I přes navýšení alokovaných prostředků bylo doporučeno 13 žádostí ze 34. Úspěšnost tedy byla na úrovni 38%. Hranicí pro úspěšné žadatele bylo získání 44 bodů. Vzhledem k navýšení prostředků nebyla tentokrát vyhlašována kategorie Náhradník.

Výsledky všech záměrů vyhlášených v rámci 7. kola programu rozvoje venkova najdete na stránkách SZIF https://www.szif.cz/....

Zdroj: SZIF