Jaká je situace v AMP?

Státní veterinární správa hodlá od února ukončit veškerá opatření zavedená ve spojitosti s výskytem afrického moru prasat. Od nálezu posledního pozitivního uplynulo již sedm měsíců a nalezený kadáver byl navíc již několik měsíců starý. Riziko šíření viru z dřívějšího ohniska je tak prakticky nulové, i když regionalizace zavedená Evropskou unií bude platná přinejmenším dva roky od posledního nálezu. Česko je však ve vztahu ke zdolávání AMP velkou výjimkou.

V Belgii bylo nalezeno již více než 100 pozitivních divočáků a vzhledem k terénu se nedá počítat s jednoduchým vyřešením situace. Ještě složitější je situace v Číně, kde se AMP rozšířil již do 78 chovů ve 20 provinciích a utraceno kvůli němu bylo více než 600 tisíc prasat. Přes neustále se zpřísňující opatření, která zahrnují například i zákaz podávání vepřového masa na palubách leteckých dopravců, se šíření nedaří zabránit. Poslední nález byl v těsné blízkosti hlavního města Pekingu.

Ačkoli jsou čísla poražených zvířat vysoká, jde z pohledu Číny jen o velmi malé procento produkce. Celkově je totiž v Číně poraženo každoročně 702 milionů prasat.

Zdroj: SVS, NationalHogFarmer.com