Předběžné žádosti ještě jednou

Už dvakrát jsme informovali o nutnosti podávat v letošním roce předběžné žádosti o dotace nejen na dotační tituly na welfare, ale nově také na tituly 8.F. (Ozdravování chovů). Ještě jednou upozorňujeme, že předběžná žádost musí být podána nejpozději 30.9. tedy do pondělí příštího týdne. Pokud chovatel tuto předběžnou žádost nepodá, nebude moci v příštím roce o dotaci žádat. Na druhé straně ale není povinnost žádat o dotace ze všech titulů, na které podal předběžnou žádost.

Svaz chovatelů prasat proto doporučuje podat předběžnou žádost na veškeré podprogramy, které by žadatel mohl, byť i jen s malou pravděpodobností, využít. Zejména se to týká programu 8.F.a - repopulace stáda prasnic. Pokud existuje alespoň teoretická možnost, že by chov mohl mít zájem tento titul využít, je třeba, aby byl uveden v předběžné žádosti.

V minulém vydání Vepřovinek byly popisovány hypotetické scenáře. Nebylo však uvedeno, že se týkají jen velkých podniků. Na malé a střední podniky se povinnost připravovat je nevztahuje.

SCHP