Náležitosti žádosti o dotaci se nemění

Chovatelé, kteří mají vedle prasat také drůbež, možná mírně znejistěli, jak mají vypadat přílohy k žádosti o dotace na welfare - konkrétně programu 20.C.b., který řeší zlepšení stájového klimatu s využitím biotechnologických přípravků. V sesterském dotačním titulu u drůbeže totiž došlo k mírné změně, podle níž je třeba přikládat vzorové faktury jen podle základního označení krmné směsi (BR1, BR ...).

V dotačním programu u prasat byla již v minulosti nastavena povinnost přikládat minimálně jednu fakturu za hospodářství za každé 3 měsíce, za které je na danou kategorii prasat podána žádost o dotaci. Součástí musí být etiketa krmné směsi a vážní lístek, od každého druhu použitého přípravku snižujícího emise amoniaku. V tomto směru se tedy u dotací pro prasata nic nemění a přílohy zůstávají stejné jako v loňském roce.

Zdroj: MZe