Export do Hongkongu se může rozběhnout

Po tříletém usilovném jednání a závěrečné inspekci v českých provozovnách vydalo hongkongské Centrum pro potravinovou bezpečnost dne 4. listopadu 2019 souhlas s dovozem českého chlazeného a zmrazeného vepřového masa do tohoto městského státu. Souhlas se týká dovozu jatečných upravených těl, jejich částí a vnitřností bez množstevního omezení.

Vydání takzvaného dovozního protokolu předcházela, mimo jiné, inspekční prohlídka hongkongských specialistů v České republice v květnu 2019. Ta se týkala jak vlastních jatek, tak i chovů a laboratoří související s vývozem vepřového masa.

Česká strana současně musí pravidelně informovat partnera o výskytu souvisejících nemocí a podávat pravidelně každý rok zprávy o veterinární a s vývozem masa související situaci. V této chvíli se jedná o zkušební dodávku českého vepřového masa, kdy první tři zásilky budou podrobeny důkladnějším kontrolám.

Další jednání o vývozních licencích probíhají v tomto okamžiku v Číně, která dřívější jednání ukončila při výskytu moru u nás. Vzhledem k tomu, že jak EU, ta OIE uznalo Českou republiku prostou AMP, žádá Ministerstvo zemědělství obnovení rozhovorů.

Zdroj: MZe