Kritickým bodem je zřejmě mléko

Rostoucí počet selat ve vrhu jde ruku v ruce s nižší porodní váhou a většími problémy s nevyrovnaností selat. Konečným výsledkem je pak buď mnohem větší pracovní náročnost (a vyšší náklady) nebo vysoké ztráty sajících selat. Cesty jsou různé - selekce na vyšší vyrovnanost vrhu, vyšší porodní váhy nebo vyšší mléčnost prasnice. Právě poslední zmíněný problém se dostává do centra pozornosti šlechtitelů.

O významu mleziva a jeho včasného podání je zbytečné mluvit. Jde o jednu z nejčastěji skloňovaných rad pro zlepšení odchovu selat. Mléko však zatím zůstávalo trochu stranou zájmu. Je přitom jediným zdrojem energie a výživy pro sele. Přinejmenším v prvních dvou týdnech života to platí takřka stoprocentně. Matematika přitom jasně říká, že čím větší vrh, tím menší množství mléka na každé sele. Jejich růstová schopnost je přitom mnohem větší. Pokud se selatům zvětší množství mléka, výrazně se zrychlí jejich růst.

Vedle chovatelských opatření, která mohou mléčnost zvýšit, jako je vhodná teplota na porodnách, dostatečný přísun vody a minimalizace stresu, tak přichází na řadu i genetika. Jsou dobře známy rozdíly v mléčnosti mezi plemeny a to by mohlo být základem práce na zvyšování mléčnosti.

Zdroj: ThePigSite