Konference Chov prasat 2020 byla "vyprodaná"

Hotel Akademie Naháč opět po roce ovládli chovatelé prasat. Konal se zde totiž další ročník pravidelné konference o chovu prasat, který navštívilo více než 160 lidí. Ceny jatečných prasat napovídají, že by nejbližší budoucnost mohla být poměrně optimistická. Proto se hned první přednáška věnovala tématu dopadu afrického moru prasat na trh s jatečnými prasaty a dalšího vývoje cen. Pro Evropu vyznělo toto hodnocení velmi pozitivně za jednoho jediného, zato zásadního předpokladu - africký mor prasat se nesmí rozšířit do hlavních exportních zemí.

Kromě vysoké ceny jatečných prasat a pozitivního výhledu se celý sektor potýká s řadou problémů. Těm se věnovalo několik dalších přednášek. Mezi nimi zmíníme problematiku ochrany životního prostředí, welfare či snižování dávek antibiotik. Těmto i dalším tématům se věnovali přednášející z Česka i zahraničí. Všechny přednášky můžete najít na http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SCHP