Změna retenčního období pro prasničky

Dotace na dobré životní podmínky prasat se již zabydlela v kalendáři většiny chovatelů prasat. Hned na začátku příštího roku je však třeba zpozornět, protože v jednom z titulů dochází k významné změně - zkrácení retenčního období. Prasničky byly dříve počítány za celou dobu závazku (od 1. června do konce května). Letos dochází ke změně. Aby byla zajištěna dřívější výplata prostředků, je retenční období (tedy období, v němž jsou počítány stavy na dotaci) zkráceno. Nově končí už 29. února 2020.

Zkrácení retenčního období samo o sobě je kompenzováno zvýšením sazby na každou prasničku zapuštěnou až po 230 dnech věku. Finančně by tedy zkrácení nemělo mít žádný efekt. Co je však důležité, je hlášení do integrovaného zemědělského registru. U běžných kalendářních měsíců třeba zaslat hlášení nejpozději 20. den měsíce následujícího po měsíci, za který je hlášení zasíláno. To však neplatí pro hlášení za únor. Protože jde o poslední měsíc retenčního období, musí být hlášení podáno již do 10. dne následujícího měsíce, tedy do 10. března 2020. V případě pozdního zaslání hlášení hrozí chovateli sankce ve výši 3% z dotace.

Zdroj: SZIF