Učitelé se učili

Pracovní síla je dnes jedním z velmi ožehavých problémů všude a v zemědělství a chovu prasat obzvlášť. Svaz chovatelů prasat se proto rozhodl spolupracovat se středními odbornými školami a připravit pro učitele odborných předmětů seminář, který by jim představil nové trendy v chovu prasat. Seminář byl zrealizován ve spolupráci s Asociací škol venkovského prostoru, která sdružuje zemědělské a veterinární školy.

Na České zemědělské univerzitě se sešlo téměř 30 učitelů odborných předmětů ze středních škol z celé České republiky, aby získali nejnovější informace ze všech oblastí chovu. Protože rozsah semináře neumožňoval detailní seznámení s jednotlivými problémy, byl zaměřen tak, aby ukázal současnou praxi a nejnovější trendy. V přednáškách na téma šlechtění prasat, reprodukce , technologie a stavby, výživa a biosecurity se představili přední specialisté z České republiky.

Seminář byl prvním pokusem Svazu spolupracovat se středoškolskou sférou a první dojmy i odezvy jsou velmi pozitivní. Proto bychom na tento seminář rádi navázali a hledali další cesty podpory pro střední i vysoké školství.

Zdroj: SCHP