Africký mor si vybírá daň i v novém roce

Od listopadu 2018, kdy byl mor poprvé v Bulharsku zaznamenán, se rozšířil po celém území bez jakéhokoli geografického omezení. Bulharské úřady oznámily, že 3. ledna byl mor zachycen již na deváté komerční farmě. Tentokrát bylo třeba porazit 24 tisíc prasat a jde o třetí největší stádo postižené morem. Kromě těchto velkých podniků se mor nejčastěji vyskytuje v malých záhumenkových hospodářstvích. Celkové ztráty ve velkých podnicích zatím čítají více než 160 tisíc prasat. Počet utracených v malých hospodářstvích není znám.

Boj s morem se stupňuje i na sever od našich hranic. Po posledním posunu AMP v Polsku v průběhu prosince, se ohniska moru nacházejí jen přibližně 30 km od hranic s Německem. To jako jeden z největších evropských exportérů se obává, že by zavlečení nákazy mohlo zapříčinit zákaz vývozu vepřového masa do Asie. Proto již v prosinci oznámilo Braniborsko stavbu celé série plotů a nyní se k tomu připojilo i Sasko. Ploty mají omezit migraci černé zvěře.

Zdroj: ThePigSite