Podává se žádost o vratku spotřební daně

V loňském roce došlo ke změně v oblasti vratky spotřební daně za PHM v zemědělství (takzvané zelené naftě). Chovatelé si mohli zvolit, zda budou i nadále pokračovat stejně jako v minulosti a povedou evidenci paliv, nebo zda využijí možnosti žádat o vratku na základě stavů zvířat a normativů uvedených ve vyhlášce 79/2019 Sb..

Pro chovatele prasat, kteří se rozhodli uplatňovat takzvanou zelenou naftu na základě normativů, přišlo rozhodující období. Daňové přiznání je třeba podat do konce třetího kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období - v případě podání daňového přiznání za celý rok 2019 tedy do do úterý 31. 3. 2020.Právnické osoby podávají DAP výhradně elektronicky – ZFO formulář, které naleznou na stránkách celní správy https://www.celnispr....

I nadále je třeba prokázat nákup pohonných hmot za cenu obsahující daň. Pro účely zelené nafty
se nákup prokazuje stejným způsobem jako doposud – doklady o prodeji, nebo v případě jejich
výroby interními doklady. To platí pro oba způsoby výpočtu.

V případě výpočtu podle normativů musí být množství doložené doklady stejné nebo větší než vypočtený nárok. V případě, že je doložené množství menší, může chovatel žádat jen na toto doložené množství. Detailní informace k uplatňování zelné nafty najdete na
https://www.celnispr....

SCHP