Jsou známy zásady pro dotace na rok 2020

Zemědělská veřejnost již ví, podle jakých zásad se bude postupovat v roce 2020 při vyplácení národních dotací. Ačkoli v samotných dotačních programech, které se vztahují na chov prasat, nejsou žádné podstatné věcné změny, budou si muset chovatelé zvyknout na změněnou strukturu tohoto dokumentu a hlavně na změnu ve způsobu podávání žádostí. Obě změny souvisí s tím, že od letošního roku administruje veškeré dotace SZIF.

Asi největší změnou je to, že veškeré žádosti o dotaci budou podávány prostřednictvím portálu farmáře v elektronické podobě a totéž se týká i všech příloh žádosti. SZIF připravuje pro dotační programy, kde je třeba vkládat doklady o využití prostředků, zvláštní aplikaci, která bude sloužit zároveň jako soupiska dokladů. Doklady by mělo být možno vkládat průběžně celý rok.

Důležité pro chovatele jsou termíny podávání jednotlivých žádostí o dotaci. V případě dotací 8.F. je posledním datem, kdy je možno doložit doklady potvrzující nárok a výši dotace, 30.9.2020, stejně jako u dotací na welfare (20.C.). Plné znění zásad můžete najít na
http://eagri.cz/publ...

Zdroj: MZe