Žádosti o podporu úvěru byly rozebrány za pár minut

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond spustil ve středu 5.2. příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec bylo otevřeno přesně v 9 hodin ráno. Podobně jako v předešlých kolech, i zde byl stanoven maximální počet žádostí, které mohou být podány v rámci daného kola, a to na 250 žádostí. Tento limit byl naplněn v rámci několika minut, čímž se příjem žádostí ukončil.

Ministr zemědělství, Miroslav Toman, řekl, že ho těší velký zájem zemědělců o tento program. Dokladem jeho slov je jak rychlost s jakou bylo toto kolo (již desáté) vyčerpáno i celková částka. Ta činí v 10. kole více než 281 milionů korun. V rámci programu bylo možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Zdroj: PGRLF