Portál farmáře se proměnil

Státní zemědělský fond výrazně upravil svoji část portálu farmáře, jejímž prostřednictvím budou chovatelé podávat žádosti o národní i evropské dotace. Navíc se na portálu farmáře (PF) objevila i aplikace, kterou chovatelé budou používat pro nahrávání příloh k žádostem o dotaci - nejdůležitější v tomto směru budou pro chovatele prasat dotační tituly 8.F. a přílohy prokazující vynaložení nákladů.

Chovatelé mohou na PF již nyní najít tuto aplikaci a nahrávat do ní průběžně (což vřele doporučujeme) veškeré doklady. Ty je potom možno až do odeslání celé žádosti nadále upravovat či mazat. Není proto potřeba obávat se průběžného vkládání. Kompletní popis najdete na stránkách SZIF: http://www.schpcm.cz....

Vedle toho SZIF zveřejnil i informace o novinkách u některých dotačních programů z kapitoly 8.F. a 20.C. Většina z těchto změn již byla na stránkách Vepřovinek zveřejněna. Přesto doporučujeme všem žadatelům o dotace celou informaci si detailně prostudovat. Ke stažení je na http://www.schpcm.cz....

Zdroj: SZIF