Pozor na termín hlášení

Chovatelé, kteří jsou přihlášeni do programu Dobré životní podmínky prasat (Welfare z PRV), by měli zpozornět. V loňském roce totiž došlo k několika změnám tohoto dotačního titulu a jednou z nich je i změna retenčního období. U všech podprogramů pro chovatele prasat bylo sjednoceno na 1. 6. 2019 - 29. 2. 2020.

V praktické rovině to znamená velmi zásadní posun. V běžném měsíci je nutno zaslat hlášení do centrální evidence i do IZR do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je hlášení zasíláno. To však neplatí v měsíci následujícím bezprostředně po ukončení retenčního období. Tam se lhůta zkracuje na 10. den měsíce. Hlášení za únor je tak nutno podat nejpozději 10. března. V případě pozdějšího podání se žadatel vystavuje krácení dotace nebo dokonce jejímu úplnému zamítnutí.

SCHP