Užitkovost dál roste

Český statistický úřad zveřejnil závěrečná čísla za rok 2019. Ukazují, že tendence zvyšujících se počtů selat z minulých let se podařilo udržet. V roce 2018 bylo v průměru na prasnici narozeno 31,6 a dochováno 28,2 selete. V loňském roce to bylo už 32,4 narozených a 28,9 odstavených selat. Nárůst 0,7 selete za poslední rok tedy znamená, že se vývoj po jednom roce nižšího růstu vrací k velmi rychle se zvyšující reprodukční užitkovosti.

Statistici hlásí i mírné zvýšení počtu prasnic. Jejich stav se opět vyšplhal nad 90 tisíc kusů (90532). V součtu s rostoucí užitkovostí to znamená, že produkce selat v roce 2019 stoupla téměř o 120 tisíc selat. Celkem byly za rok 2019 odstaveny téměř 3 miliony selat. Tolik jich chovatelé dokázali odstavit naposledy v roce 2011.

Celkový počet prasat zůstal prakticky beze změny. V rámci celkového počtu 1,5 milionu kusů se mírně změnilo rozložení. Přibylo selat a zvířat v předvýkrmu (+3,5%) a o stejný počet ubylo zvířat ve výkrmu. Z hlediska budoucího vývoje je však nejpodstatnější zvyšování počtu prasnic a reprodukční užitkovosti.

Kompletní výsledky statistického šetření najdete na http://www.schpcm.cz...

Zdroj: ČSÚ