Hlášení přesunu na dočasná hospodářství je stále povinná

Státní veterinární správa ukončila 21. února platnost mimořádného veterinárního opatření k africkému moru prasat. Jeho součástí byla i povinnost vést evidenci prodeje zvířat chovatelům, kteří nemají registrované hospodářství. Zřejmě proto část chovatelů usoudila, že končí i povinnost zasílat hlášení o těchto prodejích do ústřední evidence. Není to však v žádném případě pravda.

To, že je chovatel povinen zasílat hlášení o prodejích na takzvaná dočasná hospodářství, stanovuje vyhláška č. 136/2004 Sb. (resp. její poslední novela č.174/2019). Ta v žádném případě platit nepřestává a chovatelé jsou proto povinni i nadále posílat hlášení o přesunech na dočasné hospodářství.

Dle § 2 bod g) uvedené vyhlášky je dočasným hospodářstvím takové hospodářství, na které bylo prase přemístěno za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženo. V takovém případě nemusí mít hospodářství přiděleno registrační číslo a hlášení o prodeji probíhá ve zvláštním režimu.

Zdroj: ČMSCH, a.s.