MZe hledá cesty jak pomoci

Ministerstvo zemědělství (MZe) denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Připravená je celá řada podpůrných akcí.

U projektů z PRV, které jsou v realizaci budou prodlouženy maximální lhůty pro dokončení a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců a prodloužena bude i lhůta pro podávání jednotné žádosti, kterou bude letos Evropská komise požadovat až k 15. červnu.

Z hlediska finančního připravuje MZe celý balíček opatření, který zahrnuje například možnosti odkladu splátek u stávajících komerčních úvěrů a vytvoření nových programů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Možné je také rozšíření programů v rámci Programu rozvoje venkova a diskutovat chce MZe rovněž o možnosti snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro zemědělce.

Bohužel to, co zemědělce zajímá možná nejvíce, tedy způsob zajištění provozu chovu v případě uvalení karantény dosud oznámeno nebylo. Svaz chovatelů prasat, stejně jako ostatní nevládní organizace apelují na MZe, aby spolu s hygieniky připravilo scénář, jak v takovém případě postupovat.

Plné znění tiskové zprávy MZe najdete na http://eagri.cz/publ...

Zdroj: MZe