Informace o problémech ve výrobě

z pověření pana ministra ing. Miroslava Tomana, CSc. si Vás touto cestou dovolujeme oslovit a požádat Vás o součinnou pomoc při předcházení a řešení krizových situacích v podnicích živočišné výroby. Pro každé kvalifikované rozhodování jsou velmi důležité rychle podané a přesné informace. Na základě přijatých opatření na Ministerstvu zemědělství Vás proto žádáme, abyste v případě jakýchkoli problémů vyplnili dotazník na stránce http://www.schpcm.cz... a informovali tak prostřednictvím Agrární komory i ministerstvo zemědělství.

Svaz chovatelů prasat