V zemědělství budou pomáhat studenti

Ministr zemědělství a rektoři zemědělských univerzit podepsali společné prohlášení, v němž uvádějí, že si jsou vědomi současné situace, kdy je velice obtížné zajistit dostatečné pracovní síly především pro některé sezónní práce. Proto vyzývají studenty zemědělských vysokých škol, aby se aktivně zapojili do pomoci celému sektoru.

Pro živočišnou výrobu primárně tato aktivita určena není, protože práce v ní většinou vyžadují určitou úroveň zaškolení. Přesto ji mohou využít všechny zemědělské podniky, které budou mít potřebu pracovní síly. Pro účely propojování požadavků ze strany podniků a nabídky ze strany studentů bylo zřízeno při každé univerzitě kontaktní místo na které se mohou obracet jak studenti, tak zástupci podniků.

Kontaktní osoby:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., e-mail: bartos@zf.jcu.cz, tel: 387 772 931, 608 167 446

Mendelova univerzita v Brně
Mgr. Jiřina Studenková, e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz, tel.: 545 135 199, 773 207 777

Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Přemysl Gubani, e-mail: careercenter@czu.cz, tel.: 776 783 129

Zdroj: MZe