Prasata v oblacích

Po epidemii afrického moru prasat, která zdecimovala stavy, se Čína urychleně snaží navýšit produkci prasat. Jednotlivé lokální vlády dostaly z ministerstva pokyn, aby i při snaze znovu zvýšit stavy prasat dbaly v maximální možné míře na prevenci před šířením moru. V poslední době se totiž objevují nové případy především tam, kde nejsou dodržena pravidla přesunů zvířat.

Součástí snahy rychle navýšit stavy je i dovoz plemenných zvířat. Jen z Francie odletělo v minulých dnech pět letadel plných prasat. Cestovalo v nich 3 900 plemenných prasat. Jedná se však jen o počátek mnohem rozsáhlejší akce. Již dnes je nasmlouváno dalších šest letadel a dá se očekávát že jich ve finále bude ještě mnohem víc. Odborníci odhadují, že pro vytvoření dostatečně velkého stáda čistokrevných prasat bude třeba alespoň 150 letadel plných zvířat.

Zdroj: ThePigSite