Cesty potravin se komplikují

Současný svět je posedlý cestováním. A to se netýká jen lidí, kteří chtějí projet co největší část zeměkoule, ale i veškerého zboží a dokonce potravin. Kontejnery plné zboží křižují celý svět a sotva je z nich zboží vyloženo, už jsou znovu nakládány a odesílány na další cestu. Koronavirová pandemie však ukazuje zranitelnost takovéhoto systému.

V době, kdy vrcholila krize v Číně, byly velké přístavy přeplněny kontejnery s mraženým vepřovým, kuřecím a hovězím masem, které nikdo nevykládal. Maso přitom na čínském trhu chybělo a byl by o ně zájem a prázdné kontejnery zase chyběly v ostatních částech světa, které v té době fungovaly poměrně normálně. Na jedné straně se tak zvyšuje cena a prohlubuje nedostatek na čínském trhu a na straně druhé se potýkají výrobci s propadem poptávky. Prostý nedostatek pracovní síly v přístavech zastavil celý systém. Problémy se zásobováním se tak přenesly i do zemí, kde vše funguje.

Problémy se nevyhýbají ani vnitrozemské dopravě. Hodinové kolony na hranicích mezi jednotlivými zeměmi připomínají doby železné opony a výrazně komplikují dopravu i zde. To vše ukazuje, že potravinová bezpečnost není pouhým výmyslem zemědělců, kteří chtějí prodat své produkty. Jde o racionální přístup, který by měl zajistit bezpečnost a stabilitu v dobách krizí.

-JS-