Rok 2020 stále ve znamení afrického moru prasat

Ačkoli momentálně ustoupil africký mor prasat a problémy s ním spojené do pozadí, bude i v roce 2020 zřejmě hlavním faktorem, který bude ovlivňovat obchod s vepřovým masem. A tak jako obvykle bude druhým hlavním hybatelem věcí Čína.

Podle zprávy o celosvětové produkci vepřového masa, kterou vydala Rabobank, došlo v minulém roce v Číně k propadu produkce o 20%. Ačkoli se objevují informace o novém naskladňování chovů a zvyšování produkce, je odhad banky takový, že díky koronavirové pandemii se obnova chovů zbrzdí. Spolu s naskladňováním chovů se navíc, díky velkým přesunům zvířat, znovu zvětší nebezpečí vzniku nových ohnisek AMP. Postupně k němu začne docházet až ve druhé polovině roku a proto i letos klesne čínská výroba o dalších 15-20%. Dovozní apetyt Číny tak bude stále extrémně velký.

Roli ale bude hrát také obchodní válka mezi Čínou a USA. Ta je momentálně ve fázi příměří a export ze Spojených států roste. Z dlouhodobějšího pohledu není situace ale vůbec tak jasná.

Celkový výhled na trh s vepřovým masem je tak stále velmi pozitivní. Poptávka zůstane i v letošním roce vysoko nad produkcí a to by mělo držet ceny velmi vysoko. Pro evropské chovatele bude ale rozhodující, jak rychle se vrátí věci do svého běžného pořádku a především vývoj AMP přímo v Evropě. Výskyt viru prakticky na hranicích největšího evropského producenta (Německa) musí strašit všechny chovatele v EU.

Zdroj: Rabobank