Další kolo inovací pod TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila program TREND podprogram 1 – Technologičtí lídři. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Přihlášky do veřejné soutěže musí být podány nejpozději 24. 6. 2020. Do konce roku potom proběhne vyhodnocení výsledků a realizace projektu by měla být zahájena v prvním čtvrtletí roku 2021.

Maximální výše a intenzita podpory na jeden projekt: 40 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %. Veškeré informace naleznete na stránkách Technologické agentury ČR https://www.tacr.cz/....

Zdroj: TAČR